các hàm excel thông dụngTìm theo từ khóa: 

Excel cho kế toán: PivotTable, VLOOKUP, IF, SUMIFS, ROUND, Flash Fill, Chart

22/12/2019 | Tin tức

Các hàm Excel thông dụng trong kế toán, kiểm toán

13/12/2019 | Tin tức