sextube

bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăngTìm theo từ khóa: 

Hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng – GTGT Hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng – GTGT
Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế là phần việc cần thực hiện khi tờ khai chính thức của bạn bị sai mà thời điểm phát hiện sai sót khi đã hết thời hạn kê khai. Video này là 1 trong nhiều trường hợp khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng. (Tham khảo thêm tại điểm 5, điều 10 thông tư 156/2013/TT-[...]