sextube

blueTìm theo từ khóa: 

Report on ESP / Cops and Robbers / The Legend of Jimmy Blue Eyes Report on ESP / Cops and Robbers / The Legend of Jimmy Blue Eyes
Extrasensory perception (ESP) involves reception of information not gained through the recognized physical senses but sensed with the mind. The term was adopted by Duke University psychologist J. B. Rhine to denote psychic abilities such as telepathy, clairaudience, and clairvoyance, and their tran[...]
[ Mẹ và bé cùng học Tiếng Anh] Bài 19: Blue + Mom loves [ Mẹ và bé cùng học Tiếng Anh] Bài 19: Blue + Mom loves
Thầy đố các con biết màu XAnh dương – XAnh da trời trong tiếng Anh đựợc gọi là gì đó??? Green hay Blue nhỉ?? Thế còn mẹ? các con hay gọi “mẹ” bằng từ nào trong tiếng Anh? Khi muốn nói “Tôi yêu cái này, cái kia…” Thì nói thế nào nhỉ? Vậy thì nhất định là phải xem [...]