sextube

blockchainTìm theo từ khóa: 

MeInvoice – Giải pháp Hóa đơn điện tử duy nhất tại Việt Nam áp dụng thành công Blockchain MeInvoice – Giải pháp Hóa đơn điện tử duy nhất tại Việt Nam áp dụng thành công Blockchain
Điểm vượt trội của hóa đơn điện tử MeInvoice so với những phần mềm hóa đơn điện tử khác là sản phẩm có áp dụng công nghệ Blockchain, đảm bảo tính an toàn, minh bạch và tin cậy của hóa đơn điện tử. Công nghệ Blockchain trên MeInvoice được hiểu như một cuốn sổ cái, ghi nhận toàn bộ trạng thái và cập [...]