sextube

lop ke toan cho nguoi mat gocTìm theo từ khóa: 

Hướng dẫn thanh lý, nhượng bán TSCĐ trên phần mềm kế toán Misa/Lớp Kế Toán Cho Người Mất Gốc Hướng dẫn thanh lý, nhượng bán TSCĐ trên phần mềm kế toán Misa/Lớp Kế Toán Cho Người Mất Gốc
1.Hướng dẫn khai báo tài khoản ngân hàng: 3.Hướng dẫn hoạch toán mua ô tô làm TSCĐ trên Misa: 4. Hướng dẫn lập phiếu chi và in phiếu chi trên Misa: 5. Hướng dẫn lập phiếu Thu và in phiếu Thu trên Misa: 6. Hướng dẫn sửa lỗi không gõ được tiếng Việt trên phần mềm Misa: 7. Hướng dẫn sửa lỗi đánh máy b[...]
Hướng dẫn phân bổ chi phí ccdc trên phần mềm kế tóan misa/Lớp kế toán cho người mất gốc Hướng dẫn phân bổ chi phí ccdc trên phần mềm kế tóan misa/Lớp kế toán cho người mất gốc
1. Hướng dẫn những công việc kế toán phải trong cty mới thành lập, hạn nộp báo cáo thuế: 2. Hướng dẫn chiết khấu thanh toán tại đơn vị bán hàng: 3. Hướng dẫn tải bảng kê 05-BK/QTT-TNCN lên phần mềm HTKK: 4.Hướng dẫn sao lưu dữ liệu trên phần mềm kế toán misa sme: 5.Hướng dẫn cách xóa chứng từ phân [...]
Hướng dẫn phân hệ Quỹ, chi tiền điện thoại, tiền nước, tiền VPP/Lớp kế toán cho người mất gốc Hướng dẫn phân hệ Quỹ, chi tiền điện thoại, tiền nước, tiền VPP/Lớp kế toán cho người mất gốc
1. Đăng ký dùng thử hóa đơn điện tử Misa: 2. Đăng ký dùng thử PMKT Misa: ============================================= 1. Link đăng ký vào lớp KẾ TOÁN MẤT GỐC: 1. Hướng dẫn những công việc kế toán phải trong cty mới thành lập, hạn nộp báo cáo thuế: 2. Hướng dẫn chiết khấu thanh toán tại đơn vị bán [...]