sextube

tập huấn MISATìm theo từ khóa: 

ĐÀO TẠO MISA THÁNG 9 (12/9/2020) | Phần mềm MISA SME.NET ĐÀO TẠO MISA THÁNG 9 (12/9/2020) | Phần mềm MISA SME.NET
Buổi đào tạo trực tuyến MIỄN PHÍ phần mềm kế toán MISA SME.NET, ngày 12/9/2020. ★ Đăng ký nhận VIDEO mới: ★ Tham gia Cộng đồng hỗ trợ MISA để được giao lưu và trả lời trực tiếp từ giảng viên MISA: ★ Xem ngay hướng dẫn sử dụng online tại: Nội dung chương trình đào tạo: Giảng viên MISA: Lê Bão Sơn,[...]
ĐÀO TẠO MISA THÁNG 9 (26/9/2020) | Phần mềm MISA SME.NET ĐÀO TẠO MISA THÁNG 9 (26/9/2020) | Phần mềm MISA SME.NET
Buổi đào tạo trực tuyến MIỄN PHÍ phần mềm kế toán MISA SME.NET, ngày 26/9/2020. ★ Đăng ký nhận VIDEO mới: ★ Tham gia Cộng đồng hỗ trợ MISA để được giao lưu và trả lời trực tiếp từ giảng viên MISA: ★ Xem ngay hướng dẫn sử dụng online tại: Nội dung chương trình đào tạo: Giảng viên MISA: Lê Bão Sơn,[...]
ĐÀO TẠO PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA NGÀY 06/02/2021 | MISA SME.NET 2021 ĐÀO TẠO PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA NGÀY 06/02/2021 | MISA SME.NET 2021
Livestream: Buổi đào tạo trực tuyến MIỄN PHÍ phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 Thời gian: 8h30, ngày 06/02/2021 CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI HỌC: – Bài tập thực hành MISA SME 2021: – Dữ liệu mẫu: (Cách phục hồi dữ liệu demo: – Nếu video bị mờ, Anh/Chị chỉnh lại độ phân giải video theo thư[...]
ĐÀO TẠO PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA NGÀY 30/01/2021 | MISA SME.NET 2021 ĐÀO TẠO PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA NGÀY 30/01/2021 | MISA SME.NET 2021
Livestream: Buổi đào tạo trực tuyến MIỄN PHÍ phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 Thời gian: 8h30, ngày 30/1/2021 CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI HỌC: – Bài tập thực hành MISA SME 2021: – Dữ liệu mẫu: (Cách phục hồi dữ liệu demo: – Nếu video bị mờ, Anh/Chị chỉnh lại độ phân giải video theo thướ[...]
ĐÀO TẠO PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA NGÀY 23/01/2021 | MISA SME.NET 2021 ĐÀO TẠO PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA NGÀY 23/01/2021 | MISA SME.NET 2021
Livestream: Buổi đào tạo trực tuyến MIỄN PHÍ phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 Thời gian: 8h30, ngày 23/1/2021 CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI HỌC: – Bài tập thực hành MISA SME 2021: – Dữ liệu mẫu: – Nếu video bị mờ, Anh/Chị chỉnh lại độ phân giải video theo thướng dẫn: ★ Đăng ký nhận VIDEO[...]
ĐÀO TẠO PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA NGÀY 27/02/2021 | MISA SME.NET 2021 ĐÀO TẠO PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA NGÀY 27/02/2021 | MISA SME.NET 2021
Livestream: Buổi đào tạo trực tuyến MIỄN PHÍ phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 Thời gian: 8h30, ngày 27/02/2021 THAM GIA QUA ZOOM TẠI: Hoặc ID: 9405254190 Pass: sme2021 CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI HỌC: – Bài tập thực hành MISA SME 2021: – Dữ liệu mẫu: (Cách phục hồi dữ liệu demo: – Nếu v[...]
ĐÀO TẠO MISA THÁNG 8 – Buổi 1 (21/8/2020) | Phần mềm MISA SME.NET ĐÀO TẠO MISA THÁNG 8 – Buổi 1 (21/8/2020) | Phần mềm MISA SME.NET
Buổi đào tạo trực tuyến MIỄN PHÍ phần mềm kế toán MISA SME.NET, Buổi 1 ngày 21/8/2020. ★ Đăng ký nhận VIDEO mới: ★ Tham gia Cộng đồng hỗ trợ MISA để được giao lưu và trả lời trực tiếp từ giảng viên MISA ★ Xem ngay hướng dẫn sử dụng online tại: Nội dung chương trình đào tạo: Giảng viên MISA: Lê Bão[...]
ĐÀO TẠO PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA NGÀY 16/01/2021 | MISA SME.NET 2021 ĐÀO TẠO PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA NGÀY 16/01/2021 | MISA SME.NET 2021
Livestream: Buổi đào tạo trực tuyến MIỄN PHÍ phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 Thời gian: 8h30, ngày 16/1/2021 CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI HỌC: – Bài tập thực hành MISA SME 2021: – Dữ liệu mẫu: – Nếu video bị mờ, Anh/Chị chỉnh lại độ phân giải video theo thướng dẫn: ★ Đăng ký nhận VIDEO[...]