sextube

tao du lieu ke toan moi tren misaTìm theo từ khóa: 

Hướng dẫn tạo mới dữ liệu kế toán mới trên Misa 2017 Hướng dẫn tạo mới dữ liệu kế toán mới trên Misa 2017
Hướng dẫn cách tạo mới dữ liệu kế toán trên MISA SME NET 2017. – Tên dữ liệu kế toán nên viết liền không dấu, đồng thời không được phép chứa các ký tự / [ ] * ? ` ~ ! ^ # & : và độ dài không quá 256 ký tự. – Nếu Ngày bắt đầu hạch toán trên phần mềm nhỏ hơn 01/01/2017, hệ thống sẽ [...]