sextube

tài sản cố địnhTìm theo từ khóa: 

Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định theo thông tư 200 Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định theo thông tư 200
Hướng dẫn tính khấu hao tài sản cố định theo thông tư 200 một cách chính xác và nhanh nhất. Hỗ trợ các kế toán viên đã có kinh nghiệm hoặc mới học kế toán. Tham khảo các bài viết tại: – – ========== Kế Toán Việt Hưng là đơn vị Đào tạo thực hành kế toán online số 1 Việt Nam. Giáo viên là[...]
Kế toán khấu hao tài sản cố định Kế toán khấu hao tài sản cố định
Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tăng, giảm giá trị hao mòn và giá trị hao mòn luỹ kế của các loại TSCĐ và bất động sản đầu tư (BĐSĐT) trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ, BĐSĐT và những khoản tăng, giảm hao mòn khác[...]
Nghiệp vụ Tài sản cố định | Phần mềm Kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET Nghiệp vụ Tài sản cố định | Phần mềm Kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET
Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng rất tốt nghiệp vụ kế toán tài sản cố định bao gồm: quản lý danh sách tài sản cố định, hạch toán kế toán các nghiệp vụ tài sản cố định, khấu hao và phân bổ chi phí khấu hao, kiểm kê tài sản cố định … Tìm hiểu thêm về phần mềm tại: ———– Ph[...]
Hướng dẫn thanh lý, nhượng bán TSCĐ trên phần mềm kế toán Misa/Lớp Kế Toán Cho Người Mất Gốc Hướng dẫn thanh lý, nhượng bán TSCĐ trên phần mềm kế toán Misa/Lớp Kế Toán Cho Người Mất Gốc
1.Hướng dẫn khai báo tài khoản ngân hàng: 3.Hướng dẫn hoạch toán mua ô tô làm TSCĐ trên Misa: 4. Hướng dẫn lập phiếu chi và in phiếu chi trên Misa: 5. Hướng dẫn lập phiếu Thu và in phiếu Thu trên Misa: 6. Hướng dẫn sửa lỗi không gõ được tiếng Việt trên phần mềm Misa: 7. Hướng dẫn sửa lỗi đánh máy b[...]
Hạch toán mua tài sản cố định trong công ty vận tải trên misa 2015 Hạch toán mua tài sản cố định trong công ty vận tải trên misa 2015
Thông thường trong công ty vận tải ô tô chính là tài sản cố định.Như vậy, TSCĐ là gì? Hạch toán mua mới tài sản cố định trong công ty vận tải trên misa như thế nào? Chúng ta cùng đi tìm hiểu video hướng dẫn nhé. ========== Kế Toán Việt Hưng là đơn vị Đào tạo thực hành kế toán online số 1 Việt Nam. [...]