sextube

tài khoản giảm giá hàng bánTìm theo từ khóa: 

[Kế toán Tổng hợp – P57] Cách hạch toán giảm giá hàng bán, hàng giảm giá [Kế toán Tổng hợp – P57] Cách hạch toán giảm giá hàng bán, hàng giảm giá
Giảm giá hàng bán là gì? Khi nào phải giảm giá hàng bán? Cách hạch toán giảm giá hàng bán thế nào? Khi Công ty chúng ta xuất hóa đơn bán hàng cho người mua, trong trường hợp hàng hóa kém phẩm chất, không đúng quy cách, giao hàng không đúng thời gian và địa điểm trong hợp đồng. Lúc này Công ty quyết[...]