sextube

nghiệp vụ bảo hiểm xã hộiTìm theo từ khóa: 

Hướng dẫn thực hiện Nghiệp vụ báo tăng lao động trên phần mềm eBH Hướng dẫn thực hiện Nghiệp vụ báo tăng lao động trên phần mềm eBH
Nghiệp vụ “báo tăng lao động” được sử dụng để lập hồ sơ trong các trường hợp sau: – Người lao động phát sinh mới tại đơn vị hoặc phát sinh mới đã và đã có sổ BHXH. – Người lao động nghỉ ốm đi làm lại. – Người lao động hết thời hạn nghỉ thai sản đi làm lại. – Người lao động h[...]