sextube

hàmTìm theo từ khóa: 

Excel cho kế toán: PivotTable, VLOOKUP, IF, SUMIFS, ROUND, Flash Fill, Chart Excel cho kế toán: PivotTable, VLOOKUP, IF, SUMIFS, ROUND, Flash Fill, Chart
Download tài liệu: Đăng ký Để nhận video mới: Facebook hỗ trợ:: Bạn gặp khó khăn về cách quản lí bằng Excel trong công ty. Bạn có thể học thực hành Kế Toán Tổng Hợp trên Excel miễn phí tại nhà mà không cần tham gia lớp học nào. Hãy Đăng Kí Gà Excel để nhận được những video nhanh nhất, đấy đủ nhất v[...]