T7, 01 / 2020 7:16 sáng | invn_admin

Trong xây dựng có rất nhiều nhân công. Chính vì vậy kế toán cần phải lập bảng lương và tính toán sao cho phù hợp khoản chi phí nhân công thuê ngoài này với tình hình hoạt động của công ty cũng như giá trị của các công trình. DẠY LÀM KẾ TOÁN GIỎI Website: […]Trong xây dựng có rất nhiều nhân công. Chính vì vậy kế toán cần phải lập bảng lương và tính toán sao cho phù hợp khoản chi phí nhân công thuê ngoài này với tình hình hoạt động của công ty cũng như giá trị của các công trình.

DẠY LÀM KẾ TOÁN GIỎI
Website:
Email: hoidap@lamketoan.vn
Tell: 0988.680.223
Skype: lamketoan.vn

Tham Khảo chuyên mục khác:
Camnangcuocsong.edu.vn
Du lịch
Món ngon

Bài viết cùng chuyên mục