sextube

#công cụ lập trìnhTìm theo từ khóa: 

Giới Thiệu và Chia Sẽ Phần Mềm  Kế Toán | Nghia IT 40 Giới Thiệu và Chia Sẽ Phần Mềm Kế Toán | Nghia IT 40
Giới thiệu các tính năng phần mềm và các thành phần (Visual studio, SQL server, Devexpress tools) để viết lên một phần mềm. Đối tượng nên xem là sinh viên phần công nghệ thông tin chuyên ngành phần mềm Khảo sát và lấy ý kiến chia sẽ chi tiết từng phần trong phần mềm vì nội dung qua nhiều Thời gian [...]