sextube

01/GTGTTìm theo từ khóa: 

Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT | 01GTGT – Public Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT | 01GTGT – Public
Hướng dẫn chi tiết lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, mẫu số 01/GTGT, ứng dụng trên HTKK 3.4.1 (Bài 2 trong chương trình đào tạo và huấn luyện làm kế toán của Start-UP Coaching) Tham Khảo chuyên mục khác: – Camnangcuocsong.edu.vn – Du lịch – Món ngon [...]
Tự học Misa: Kê khai thuế GTGT trên Misa |BÀI 12 Tự học Misa: Kê khai thuế GTGT trên Misa |BÀI 12
Bài 12: Hướng dẫn thao tác, trình tự để kê khai thuế GTGT (dựa trên thông tin hóa đơn) trên phần mềm Misa. – Lập bảng kê hóa đơn mua vào – Lập bảng kê hóa đơn bán ra – Kiểm tra các hóa đơn kê thiếu thông tin không lên bảng kê Tham Khảo chuyên mục khác: – Camnangcuocsong.edu.[...]