Tue, 01 / 2020 11:40 am | heliosChuyên đề: Tổ chức bộ máy kế toán chuyên nghiệp

💢 Nội dung: Nên tách biệt hay gộp chung 3 chức năng ghi nhận – kiểm soát – báo cáo.
💢 Hội thảo tiếp theo sẽ tổ chức vào ngày 09/07/2019 chủ đề: Hành trình từ kế toán đến giám đốc tài chính
💢 Phí tham dự: Học viên CleverCFO miễn phí
💢 Đăng ký: Ms. Thùy Duyên – 090.6969.247

#Trần_Tuấn #CleverCFO #Kế_toán_trưởng

Tham Khảo chuyên mục khác:
Camnangcuocsong.edu.vn
Du lịch
Món ngon

Bài viết cùng chuyên mục