Tin tức

Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số
Theo quyết định số 66/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành, liên Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ chi phí học tập đối với người dân tộc thiểu số với c&[...]